Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 InformacjeKarty SprawLokalizacja 
 
  32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
e-mail:srodowisko@powiatwielicki.pl
tel:12 399 97 50
fax:12 289 19 21

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek– piątek 7:30-15:30

Kierownik:
 • Beata Domoń (wew. 20)

Pracownicy:
 • Gertruda Badura (wew. 17)
 • Leszek Bąbel (wew. 13)
 • Iwona Dymek
 • Agnieszka Kalicka (wew. 21)
 • Edyta Kuć (wew. 12)
 • Monika Lebiest (wew. 19)
 • Maciej Miechowicz (wew. 10)
 • Katarzyna Pączek
 • Barbara Turakiewicz (wew. 18)
 • Edyta Żupnik (wew. 16)
Ważne dokumenty:


Wpłaty z tytułu opłat wynikających z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.), należnych na rzecz Powiatu Wielickiego należy uiszczać na niżej wymieniony rachunek bankowy: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001

„Aktualny stan jakości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, prognozę średniodobową jakości powietrza oraz informacje o stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza są dostępne na stronie internetowej

www.malopolskie.pl/powietrze

.

Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z ogólnodostępnych mobilnych aplikacji monitorujących stan jakości powietrza oraz stopnie zagrożenia. Są to m. in.:

 1. Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentująca dane bieżące o jakości powietrza ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)
 2. Aplikacja stworzona w ramach inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską RSO umożliwiająca dostęp do komunikatów, generowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępna pod adresem: http://www.mobilecentre.pl/tag/phone/
 3. Inne aplikacje można również pobrać ze strony internetowej Wrota Małopolski pod tym adresem


Wieliczka:
 
Sekretariat i dziennik podawczy:
12 289 19 20
sekretariat@powiatwielicki.pl
wieliczka.pl
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
ul.Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka

Starostwo Powiatowe w Wieliczce